Μάιος

29 Μαΐου, 2017

Συστήματα ποιότητας: Μετά την πιστοποίηση, τι;

Ξεκινώντας με την βασική διαπίστωση ότι τα αγροτικά προϊόντα είναι τρόφιμα, εδώ και πολλά χρόνια οι επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ποιότητα και η […]