Ιούνιος

29 Ιουνίου, 2017

Ποιους αφορούν και τι περιλαμβάνουν τα Σχέδια Βελτίωσης

Αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το  Υπομέτρο 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Το υπομέτρο χωρίζεται στις δύο παρακάτω […]
29 Ιουνίου, 2017

Εκπαίδευση παραγωγών στο ιδιωτικό πρωτόκολλο FiberPro2

Η ΝΟVACERT ΕΠΕ, πρωτοπόρος στα συστήματα ποιότητας, αναπτύσσει και εφαρμόζει Ιδιωτικά Πρωτόκολλα με στόχο την αναβάθμιση του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα και την ανάδειξη νέων, καινοτόμων προϊόντων. […]