Νοέμβριος

15 Νοεμβρίου, 2017

Προκηρύσσεται το μέτρο της Απονιτροποίησης

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η πρόσκληση για τη Δράση 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Η δράση είναι ευρύτερα γνωστή ως το μέτρο της […]