Αντώνης Μέλλιος

εννήθηκε στην Βέροια και δραστηριοποιείται στον γεωτεχνικό τομέα από το 1991 όταν και ανέλαβε ως υπεύθυνος γεωτεχνικός της εταιρίας «Τζιόλης Διονύσιος». Στην συνέχεια το 1993 ίδρυσε την εμπορική εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ» με κύριο σκοπό την παροχή γεωργικών εφοδίων και υπηρεσιών φυτοπροστασίας και θρέψης κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αντιγονιδών.
Τον Ιούνιο του 2002 προσχώρησε στο δυναμικό της NOVACERT Ε.Π.Ε. τότε ως υπεύθυνος ανάπτυξης & τεχνικός σύμβουλος εφαρμογής συστημάτων ποιότητας σε διάφορους φορείς καθώς επίσης και στην παροχή ειδικών τεχνικών πληροφοριών γεωτεχνικής φύσεως σε ποικίλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε μεμονωμένους παραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα. Στην συνέχεια το 2006 ανέλαβε προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος της εταιρίας με σκοπό τον συντονισμό του έργου του τμήματος. Κατόπιν το 2010 ανάλαβε την ανάπτυξη του Τμήματος Επιχειρησιακών & Επενδυτικών Προγραμμάτων με αρχικό σκοπό την δημιουργία και τεχνική υποστήριξη Οργανώσεων Παραγωγών, γεγονός το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών με ιδιαίτερα ισχυρές οργανώσεις του τομέα. Διευρύνοντας τις δραστηριότητες του τμήματος προχώρησε στην ανάπτυξη νέων – για την εταιρεία – υπηρεσιών (Τεχνοοικονομικές μελέτες, Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες κ.λπ.) τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων αγροτών όσο και σε ευρύτερα επιχειρηματικά σχήματα.
Είναι απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων τμήμα Φυτικής Παραγωγής, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, έχει παρακολουθήσει πλήθος σχετικών σεμιναρίων ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες και μιλάει Αγγλικά.