Δημήτρης Γρουζίδης

Γεννήθηκε στις Σέρρες, κατοικεί στην Θεσσαλονίκη και εργάζεται στον τομέα της ανάπτυξης των συστημάτων ποιότητας από το 2002. Από το 2004 ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών, τόσο στον πρωτογενή τομέα (AGRO 2, GLOBALGAP), όσο και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στον χώρο της μεταποίησης (ISO 22000 & 9001), με μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των τροφίμων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας (Ανατολική, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Στερεά και Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία).
Από το 2005 ασχολείται επίσης με την σύνταξη των σχετικών μελετών και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων (Μέτρο 4.3, επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών).
Από το 2011 συνεργάζεται με την BASF σαν τεχνικός σύμβουλος των παραγωγών, για την καλλιέργεια του ρυζιού.
Από το 2012 ανέλαβε την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και απονιτροποίησης.
Έχει πτυχίο σαν Τεχνολόγος Γεωπόνος και μιλάει Αγγλικά.