Γεωργία Παπαλέξη

Η Γεωργία Παπαλέξη γεννήθηκε στην Λάρισα και κατέχει τη θέση της Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης στην εταιρεία από το 2005.
Είναι απόφοιτη του τμήματος Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει Αγγλικά και κατέχει πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή ECDL. Κάποιες από τις κύριες ενασχολήσεις της είναι η γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν την προώθηση αγροτικών προϊόντων καθώς και η υποστήριξη του λογιστηρίου.