el
Banner  Banner
el
Banner  Banner

Μαρία Τσιάκα

Η Μαρία Τσιάκα γεννήθηκε στη Αθήνα το 1987, ενώ από το 2013 κατοικεί στην Βέροια Ημαθίας. Αποφοίτησε από το τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ/Msc) του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην «Βιοτεχνολογία & Εφαρμογές στη Γεωπονία», καθώς και κάτοχος διπλώματος Μ.Β.Α. του κολλεγίου ICBS. Επιπροσθέτως είναι κάτοχος πιστοποιητικών επιμόρφωσης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα γνωστικά αντικείμενα «Marketing Αγροτικών Προϊόντων» και «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». Μιλάει άριστα Αγγλικά και καλά Γαλλικά. Το χρονικό διάστημα 2012-2015 εργάστηκε ως καθηγήτρια βιολογίας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, από τον Αύγουστο του 2014 έως το 2017 διατηρούσε εβδομαδιαία στήλη με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται στον Τμήμα Επιχειρησιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων της ΝOVACERT, ενώ από τον Ιούνιο του 2018 ανέλαβε τη θέση της προϊστάμενης του τμήματος. Τέλος, από τον Σεπτέμβριο του 2020 απασχολείται στο τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων της NOVACERT αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, αναπτύσσοντας συνεργασίες με πληθώρα ερευνητικών και παραγωγικών φορέων του Αγροδιατροφικού Τομέα, με στόχο την  προώθηση της έρευνας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Έξυπνης Γεωργίας, την δικτύωση και την θεμελίωση συνεργατικών σχημάτων καινοτομίας.