nikos anagnostopoulos
nikos anagnostopoulos

Νίκος Αναγνωστόπουλος

Ο Νίκος Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Το 2009 αποφοίτησε από τη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ και την Κατεύθυνση ‘Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας’. Το 2012 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο από την ίδια σχολή, με ειδίκευση ‘Βελτίωση Φυτών, Αγροκομία και Ζιζανιολογία’, όπου ασχολήθηκε με την Μοριακή Βελτίωση. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εργάστηκε στο Τμήμα Αγρονομικής Ανάπτυξης και Εγκρίσεων της Bayer Hellas ABEE, ως βοηθός πειραματιστή. Τον χειμώνα του 2014-15, απασχολήθηκε ως γεωπόνος στο Τμήμα Παραγωγής σποροφύτων της εταιρίας Agris Α.Ε. Από τον Μάρτιο του 2015 ως τον Δεκέμβριο του 2018 εργάστηκε στο Τμήμα Αγρονομικής Ανάπτυξης και Εγκρίσεων της Bayer Hellas ABEE, αρχικά ως βοηθός πειραματιστή και στην συνέχεια ως Βασικός Ερευνητής, εξειδικευμένος στην διεξαγωγή πειραμάτων Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP). Από τον Φεβρουάριο του 2019, στελεχώνει το Τμήμα Πειραματισμού της Novacert. Χειρίζεται άριστα την Αγγλική γλώσσα.