Θεόδωρος Κουπίδης

Από το 2006 εργάζεται στην NOVACERT και αναλαμβάνει δραστηριότητες στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής, υποστήριξης και βελτιωτικού σχεδιασμού συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας, συστημάτων ασφάλειας και υγιεινής, συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων τρίτου μέρους.
Το 2005 εργάστηκε σε Αγροτικό Συνεταιρισμό με αντικείμενο την παραλαβή και τον έλεγχο της πρώτης ύλης. Στα τέλη του ίδιου χρόνου 2005 ήταν υπεύθυνος παραγωγής σε βιομηχανία κρεατοσκευασμάτων.
Το 2004 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πάρμα στην Ιταλία ως Γεωπόνος.