Βασίλειος Ψαθάς

Ο Βασίλειος Ψαθάς γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 1992. Αποφοίτησε από τη σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. ( κατεύθυνσης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ) το έτος 2015 και μιλάει καλά Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ στο πανεπιστήμιο Czech University of Life Sciences, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Prague, Czech Republic. Τον Ιούλιο του 2012 και 2013 εργάστηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Venus Growers, Βέροια, Ημαθία. Το καλοκαίρι του 2014 πραγματοποίησε την Πρακτική του άσκηση στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Απ’ τον Οκτώβριο του 2016 συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τομέα Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών του σπουδών, απασχολήθηκε στους Λαχανόκηπους του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ., τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2017. Από τον Ιούνιο του 2017 εργάζεται στην εταιρεία NOVACERT στο τμήμα Γεωργικού Πειραματισμού.