Ευκαιρίες Εργασίας – Αποστολή Βιογραφικού

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@novacert.gr το οποίο υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από την παρούσα επιστολή.

Κατεβάστε τη Συνοδευτική Επιστολή