Πελάτες

Η Novacert ξεκίνησε και συνεχίζει την πορεία της στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών με γνώμονα το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών, την συνεχή ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και την ανάπτυξη σύγχρονων δυναμικών, καινοτόμων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Έχει αναπτύξει πελατολόγιο σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και παράλληλα δραστηριοποιείται στην Κύπρο, μέσω της θυγατρικής της Qualitycert Ltd.

Η πελατειακή βάση της εταιρείας περιλαμβάνει:

  • Βιομηχανίες Μεταποίησης και Εμπορίας Τροφίμων
  • Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ομάδες Παραγωγών και Μεμονωμένους Παραγωγούς
  • Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
  • Επιχειρήσεις Εμπορίας Γεωργικών Εφοδίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
  • Χώρους Μαζικής Εστίασης και Ξενοδοχεία
  • Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Έργα

Εκατοντάδες είναι οι επιχειρήσεις και χιλιάδες οι παραγωγοί που έχουν εμπιστευτεί τη NOVACERT. Ακολουθεί μία ενδεικτική λίστα των πελατών για τους οποίους η NOVACERT έχει εκπονήσει έργα: