Άνθρωποι

Τα στελέχη της NOVACERT

Διαθέτουν μεγάλη πρακτική εμπειρία σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων
Έχουν μετεκπαιδευτεί είτε σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή σε εκπαιδευτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
 
Έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε πολυάριθμα σεμινάρια (ISO 9001&14001, HACCP, ISO 22000, EUREPGAP) από αναγνωρισμένους φορείς όπως το IRCA, IATCA, RAB, AGROCERT, TUV CERT, EUREP
Έχουν ενταχθεί επιτυχώς στο μητρώο γεωργικών συμβούλων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου

Γνωρίστε μας