Άνθρωποι

team

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από εξέχοντες επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές και συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ειδικών σεμιναρίων. Τα στελέχη της NOVACERT εξειδικεύονται στη φυτοπροστασία, στην οικολογία, στη γεωργική μηχανική, στην αγροτική οικονομία, στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, στη μικροβιολογία και στην επιδημιολογία, αλλά και στο marketing, στις νέες τεχνολογίες και στην στρατηγική επικοινωνία.

Η άμεση συνεργασία της NOVACERT με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, τις Αναπτυξιακές Εταιρίες, τον ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”, το ΓΕΩΤΕΕ, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και με όλους τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης, της επιτρέπει να έχει ολοκληρωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα της διασφάλισης της ποιότητας υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

Τα στελέχη της Novacert

Διαθέτουν μεγάλη πρακτική εμπειρία σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων
Έχουν μετεκπαιδευτεί είτε σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή σε εκπαιδευτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
Έχουν μετεκπαιδευτεί είτε σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή σε εκπαιδευτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
Έχουν ενταχθεί επιτυχώς στο μητρώο γεωργικών συμβούλων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου

Γνωρίστε μας

Τμήμα ΠροώθησηςΤμήμα Επενδυτικών Προγραμμάτων


Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας Υπηρεσιών


Γραμματειακή Υποστήριξη


Τμήμα Πειραματισμού

Νίκος Αναγνωστόπουλος


Ο Νίκος Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Το 2009 αποφοίτησε από τη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ και την Κατεύθυνση ‘Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας’. Το 2012 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο από την ίδια σχολή, με ειδίκευση ‘Βελτίωση Φυτών, Αγροκομία και Ζιζανιολογία’, όπου ασχολήθηκε με την Μοριακή Βελτίωση. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εργάστηκε στο Τμήμα Αγρονομικής Ανάπτυξης και Εγκρίσεων της Bayer Hellas ABEE, ως βοηθός πειραματιστή. Τον χειμώνα του 2014-15, απασχολήθηκε ως γεωπόνος στο Τμήμα Παραγωγής σποροφύτων της εταιρίας Agris Α.Ε. Από τον Μάρτιο του 2015 ως τον Δεκέμβριο του 2018 εργάστηκε στο Τμήμα Αγρονομικής Ανάπτυξης και Εγκρίσεων της Bayer Hellas ABEE, αρχικά ως βοηθός πειραματιστή και στην συνέχεια ως Βασικός Ερευνητής, εξειδικευμένος στην διεξαγωγή πειραμάτων Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP). Από τον Φεβρουάριο του 2019, στελεχώνει το Τμήμα Πειραματισμού της Novacert. Χειρίζεται άριστα την Αγγλική γλώσσα.

Βασίλειος Ψαθάς


Ο Βασίλειος Ψαθάς γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 1992. Αποφοίτησε από τη σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. ( κατεύθυνσης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ) το έτος 2015 και μιλάει καλά Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ στο πανεπιστήμιο Czech University of Life Sciences, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Prague, Czech Republic. Τον Ιούλιο του 2012 και 2013 εργάστηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Venus Growers, Βέροια, Ημαθία. Το καλοκαίρι του 2014 πραγματοποίησε την Πρακτική του άσκηση στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Απ’ τον Οκτώβριο του 2016 συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τομέα Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών του σπουδών, απασχολήθηκε στους Λαχανόκηπους του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ., τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2017. Από τον Ιούνιο του 2017 εργάζεται στην εταιρεία NOVACERT στο τμήμα Γεωργικού Πειραματισμού.

Τμήμα συστημάτων ολοκηρωμένης διαχείρισης