Προώθηση & Προβολή

 

Η NOVACERT έχει σημαντική συμβολή στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας υποστηρίζοντας τις εξαγωγές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και προϊόντων πρώτης μεταποίησης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ολοκληρωμένα media plan.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν μια σειρά από δράσεις και προωθητικές ενέργειες, ενημερωτικές εκδηλώσεις και διαφημιστικές καμπάνιες σε αγορές στόχους της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.
Συγκεκριμένα, oι ενέργειες περιλαμβάνουν:Η NOVACERT υλοποιεί προγράμματα προώθησης που εντάσσονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου και 501/2008 της Επιτροπής με δικαίωμα συμμετοχής σε φορείς οι οποίοι αποτελούν επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τον ή τους σχετικούς τομείς σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε κοινοτικό επίπεδο.

Οι ενέργειες των προγραμμάτων προσβλέπουν στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων μέσω της ενημέρωσης των ομάδων στόχων: Καταναλωτικό κοινό, εκπαιδευτικά ιδρύματα, διανομείς αγροτικών προϊόντων, χώρους εστίασης, διατροφολόγους και διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει δεκάδες έργα για λογαριασμό μερικών από τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς φορείς της χώρας.