Τμήμα Πειραματισμού

icon market 2 2

Ορθή Πρακτική Πειραματικής Αποτελεσματικότητας – Good Experimental Practice (Ο.Π.Π.Α – G.E.P.)

Πειραματικές Δοκιμές Ο.Π.Π.Α. (GEP)

Το τμήμα Πειραματισμού της NOVACERT  είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως πειραματική μονάδα Ο.Π.Π.Α. (GEP), με σκοπό την διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών και πειραμάτων. Με δύο πλήρως εξοπλισμένες πειραματικές μονάδες στην Ελλάδα, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και στο Ηράκλειο της Κρήτης είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε κάθε είδους μελέτες αποτελεσματικότητας και εκλεκτικότητας σε πλήθος καλλιεργειών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλιματικών και καλλιεργητικών συνθηκών. 

Η πειραματική μονάδα της NOVACERT λειτουργεί βάσει τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (ΤΔΛ). Κατά την εκτέλεση των πειραματικών δοκιμών, παρέχει:  

 • την εύρεση κατάλληλων πειραματικών τεμαχίων
 • την προετοιμασία του πειράματος, βάσει του πειραματικού πρωτοκόλλου, 
 • τη διενέργεια των επεμβάσεων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
 • την τήρηση του ημερολογίου αγρού, 
 • τη συλλογή και επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, 
 • τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού,
 • την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όποιο στάδιο της δοκιμής μας ζητηθεί από τον πελάτη,
 • τη σύνταξη της τελικής έκθεσης 

Τα πειράματα που εκτελεί το τμήμα πειραματισμού της NOVACERT μπορούν να αναφέρονται σε δοκιμές:

 • Δοσολογίας και αποτελεσματικότητας 
 • Εκλεκτικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις καλλιέργειες 
 • Επίδειξης/στήριξης πωλήσεων (Marketing – Demo trials)
 • Στον αγρό ή στο θερμοκήπιο.

Μία λεπτομερής εκτίμηση των βασικών παραμέτρων του εκάστοτε υπό δοκιμή προϊόντος, σε συνδυασμό με τη σύγκρισή του με προϊόντα αναφοράς, γίνεται για την εξαγωγή ρεαλιστικών εκτιμήσεων και συμπερασμάτων. Η ελάχιστη αποτελεσματική δόση και το επίπεδο αποτελεσματικότητας προσδιορίζονται μέσα από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνονται στον αγρό. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε γραφικές απεικονίσεις, εξασφαλίζοντας την καλύτερη οπτικοποίησή τους και την ευκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η πιστοποίηση GEP εγγυάται την πλήρη ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών κατά τη διάρκεια των δοκιμών, βάσει ενός συνόλου διαδικασιών που ελέγχονται απόλυτα από το προσωπικό μας, από την εξεύρεση κατάλληλου αγροτεμαχίου μέχρι και τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.  Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται η χρήση των δεδομένων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, στη σύνταξη του τελικού φακέλου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 

Όλες οι μελέτες που διεξάγουμε είναι απολύτως εμπιστευτικές, ενώ παρέχουμε συνεχή ενημέρωση στους συνεργάτες μας καθ’ όλη την περίοδο των δοκιμών. 

icon market 2 2

Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική – Good Laboratory Practice
(Ο.Ε.Π. – G.L.P.)

Μελέτες Υπολειμματικότητας  (GLP)

Διαθέτουμε εκτενή εμπειρία στο συντονισμό και την εκτέλεση πειραμάτων Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής, βάσει ενός σχεδίου μελέτης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Εύρεση κατάλληλων πειραματικών τεμαχίων
 • Διενέργεια επεμβάσεων με το ελεγχόμενο στοιχείο
 • Συλλογή και καταγραφή όλων των απαραιτήτων ανεπεξέργαστων δεδομένων
 • Συγκομιδή και αποθήκευση των δοκιμίων
 • Αποστολή των δοκιμίων σε αναλυτικά εργαστήρια

Η NOVACERT, μπορεί να ενεργήσει ως πειραματικός τόπος όσον αφορά στις μελέτες υπολειμματικότητας ΟΕΠ, εκτελώντας ποικίλες δοκιμές πεδίου σε όλες τις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες της χώρας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η πειραματική μονάδα της NOVACERT χρησιμοποιεί τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (ΤΔΛ) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραματικών διαδικασιών. 

Η NOVACERT εκτελεί ποικίλους τύπους δοκιμών Ο.Ε.Π., προσαρμοσμένους στις ανάγκες των πελατών: 

 • Στον αγρό ή σε θερμοκήπια
 • Σε φυσικά εδάφη και τεχνητά υποστρώματα
 • Σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών

Πλεονεκτήματα του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας:

 • 8 χρόνια εμπειρίας σε πειράματα αγρού
 • Δοκιμές σε όλους τους τύπους καλλιεργειών, με όλους τους τύπους φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα, ρυθμιστές ανάπτυξης) σε θερμοκήπια ή στον αγρό
 • Συνεχής επένδυση σε καινοτόμο εξοπλισμό ψεκασμού, σποράς, συγκομιδής και ανάλυσης ποιοτικών χαρακτηριστικών
 • Ποιότητα εργασίας