elen
Banner  Banner
elen
Banner  Banner

Συστήματα Ποιότητας & Επιχειρησιακά Προγράμματα

icon quality 2 2

ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το τμήμα Συστημάτων Ποιότητας & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρέχει ολοκληρωμένες καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις σε ολόκληρο το φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα, προσφέροντας λύσεις με απώτερο σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, προκειμένου οι τελευταίοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην παραγωγή τροφίμων. 

Εστιάζοντας ιδιαίτερα: 

 • στην Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις όχι μόνο προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης, αλλά και συμβάλουν στην εν γένει αποτελεσματική λειτουργία τους  
 • στον Σχεδιασμό και Υλοποίηση επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών  λειτουργιών των επιχειρήσεων

Συμβάλλουμε έτσι στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και την ποιοτική ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αναδεικνύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα των πελατών μας στηριζόμενοι σε τέσσερις πυλώνες:

Τεχνολογία Ποιότητα Υπηρεσιών
Καινοτομία Κουλτούρα

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας 
  • Ποιότητα, Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα (AGRO 2, GLOBALG.A.P., GLOBALG.A.P. + Add-on (GRASP,) GLOBALG.A.P.  CoC, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS)
  • Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001)
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), GLOBALG.A.P. GRASP, BCI)
  • Περιβάλλον & Ενέργεια (ISO 14001, EMAS, PAS 2050, Carbon Footprint, Μέθοδος διαταραχής σύζευξης λεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), BCI)
  • Επιχειρησιακή Συνέχεια (ISO 22301)
  • Ιχνηλασιμότητα (ISO 22005)
  • Αειφορία και Βιωσιμότητα
  • Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία (ISO 45001, OHSAS 18001)
  • Διαχειριστική Επάρκεια Εταιρειών Επικοινωνίας (ΕΛΟΤ 1435)
  • Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα (IFS Logistics, IFS Broker, BRC Storage & Distribution)
  • Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (Halal, Kosher)
  • Μη Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων (Non GMO) (VLOG)
  • Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Αλυσίδας Λιανεμπορίου 
 • Δειγματοληψία Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών για έλεγχο ποιότητας και υπολειμματικότητας ΦΠΠ. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί μία προσέγγιση διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τελικών προϊόντων που παράγονται και αποστέλλονται σε αλυσίδες λιανεμπορίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
  Συνίσταται στον έλεγχο των προδιαγραφών  του τελικού φορτίου σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών σε όλες τις κατηγορίες των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
 • Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων με στόχο την Λειτουργική Αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την Ανάπτυξη Κουλτούρας Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Επιχειρήσεων Τροφίμων και προμηθευτών τους με αρχικό στόχο την ορθή αξιολόγηση της εφαρμογής των Συστημάτων Ποιότητας και την αναβάθμιση των προμηθευτών φρούτων και λαχανικών 
 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή προδιαγραφών Ιδιωτικών Πρωτοκόλλων στην παραγωγή των νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων / τροφίμων. Προδιαγραφές που δίνουν έμφαση στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων (όπως αυτή την αντιλαμβάνεται η αγορά τροφίμων), στην ορθή διαχείριση της παραγωγής, στο περιβάλλον και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Παρέχοντας έτσι προσαρμοσμένες λύσεις για την διαφοροποίηση και την περαιτέρω αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης των προδιαγραφών.  
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα
  • Σύνταξη προτάσεων αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών 
  • Υποβολή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών και διαχείριση τους- συμβουλευτική υποστήριξη (Τροποποιήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Υποβολή Αιτήσεων Πληρωμής) 
  • Μελέτη Σύνταξης Επενδυτικών Προγραμμάτων για την ίδρυση, επέκταση  ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, τυροκομικών μονάδων, οινοποιεία κ.ά.
  • Σύνταξη Προτάσεων Αναγνώρισης και Υποβολής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων.
  • Διάγνωση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών της επιχειρήσεων. Ανάλυση και επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού και επενδυτικού σχεδίου
   Παρουσίαση και επιλογή κατάλληλου οικονομικού προγράμματος
   Εκπόνηση αναλυτικής τεχνοοικονομικής μελέτης
   Υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση του έργου