Εταιρεία

Όραμα της NOVACERT είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πρωτογενή τομέα και η ποιοτική ανάδειξη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. 

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από εξέχοντες επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές και συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ειδικών σεμιναρίων. 

Από την ίδρυσή της, το 2001, η έδρα της NOVACERT βρίσκεται στην καρδιά του παραγωγικού κάμπου της Μακεδονίας, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τους Ισολογισμούς της εταιρείας για τα πρόσφατα έτη.