Υπηρεσίες

icon agro 2 2

Ξεκινώντας από την έρευνα και τον πειραματισμό, η NOVACERT συμβάλει στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

icon exports 2 2

Πρωτοπορούμε από το 2001, υποστηρίζοντας συστήματα ποιότητας και διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με διεθνή και εθνικά πρότυπα.

icon market 2 2

Η ΝΟVACERT επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία μελέτης και χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

icon quality 2 2

Με ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης, στοχευμένες δράσεις B2B και με άρτια σχεδιασμένο Media Plan, προωθούμε τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές του κόσμου.