Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Εκατοντάδες επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες, καθώς και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους μέσα από τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Καλέστε τώρα στο 2333053200 έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της NOVACERT και ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες σύνταξης και υποβολής φακέλου. Οι προκηρύξεις έχουν δημοσιευτεί και αφορούν:

 • την ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • την ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (start-up)
 • την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
 • την ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση.

 

 

Πιο αναλυτικά:

 

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιδότηση αφορά απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (γεννημένοι πριν την 01/01/1991) στις παρακάτω ειδικότητες:

Δικηγόροι Κοινωνιολόγοι Διακοσμητές Δημοσιογράφοι
Οικονομολόγοι Λογιστές Προγραμματιστές Αναλυτές
Μηχανικοί Γεωπόνοι Δασολόγοι Ξεναγοί
Μεταφραστές Καθηγητές Δάσκαλοι Μουσικοί
Σκηνοθέτες Ιατροί Οδοντίατροι Κτηνίατροι
Φυσιοθεραπευτές Βιολόγοι Ψυχολόγοι Χορευτές-Χορογράφοι
Γλύπτες Ενδυματολόγοι  Χαράκτες Οικονομολόγοι
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ζωγράφοι Σκηνογράφοι

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 5.000€ έως 25.000€ ενώ η επιδότηση της δράσης ανέρχεται σε ποσοστό έως και 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

 • Ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Η επιδότηση αφορά την ίδρυση νέας επιχείρησης και οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα: α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

β) ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας

και να είναι γεννημένοι πριν την 01/01/1991.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτισμικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υγεία-Φάρμακα
 • Υλικά κατασκευές

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός φθάνει ως το ποσό των 60.000€ ενώ η επιδότηση της δράσης ανέρχεται σε ποσοστό έως και 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

 

 • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Η επιδότηση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις (σύσταση μέχρι 31/12/2013) και δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Πολιτισμικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Υλικά – κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υγεία

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 15.000€  έως 200.000€ ενώ η επιδότηση της δράσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50%.

 

 • Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση.

Η επιδότηση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις (σύσταση έως 31/12/2013) που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 15.000€ έως 150.000€ ενώ η επιδότηση της δράσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 50%.