Δεκέμβριος

Δεκέμβριος 5, 2017

“Επιχειρούμε έξω” με τη Novacert

Επιδότηση 50% για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην ΕΕ και τρίτες χώρες μέσω ΕΣΠΑ: Η Δράση ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ προσφέρει έως 50% επιδότηση σε Πολύ Μικρές, Μικρές […]