Απρίλιος

13 Απριλίου, 2018

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα αντιχαλαζικής προστασίας

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το πρόγραμμα αντιχαλαζικής προστασίας. Η περίοδος υποβολής ξεκινάει στις 23 Απριλίου έως τις 25 Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες και την σύνταξη […]