Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Συνέδριο της Novacert

Η εδραίωση της NOVACERT στην κορυφή του τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα, επαναβεβαιώθηκε και φέτος στο καθιερωμένο ετήσιο εταιρικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016.

Στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του «Κτήματος Γεροβασιλείου» στην Επανομή Θεσσαλονίκης, η διοίκηση και τα στελέχη της NOVACERT πραγματοποίησαν τον απολογισμό του 2015, ενώ ακολούθησε η παρουσίαση του προγραμματισμού για τη νέα χρόνια.

Παρά τις ιδιαιτερότητες της χρονιάς που πέρασε, η NOVACERT αντιστάθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό ανταπεξέρχοντας πλήρως στο αρνητικό επιχειρησιακό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώθηκε, πετυχαίνοντας όλους τους στόχους της. Ενδεικτική είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 33% το 2015, σε σχέση με την προηγούμενή χρονιά, ενώ ο δείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο γενικός διευθυντής κος. Αθανάσιος Ταμπαρόπουλος έθεσε τους στόχους της εταιρείας για το 2016, «χρονιά – σταθμός» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς μετά την καθιέρωση και διατήρηση στην κορυφή του κλάδου η NOVACERT είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα της περαιτέρω ανάπτυξή της.

Αρχείο Κειμένων στο Blog