Εκδόθηκε η τροποποιητική απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης: Αλλαγές & Παράταση  μέχρι τις 2 Μαΐου για το πρώτο στάδιο υποβολής

Εκδόθηκε σήμερα από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές η πολυαναμενόμενη τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης, σύμφωνα με την οποία παρατείνονται το πρώτο στάδιο υποβολής της μελέτης στήριξης έως τις 2 Μαΐου, το δεύτερο στάδιο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών  έως τις 5 Ιουνίου, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή φυσικού φακέλου ορίζεται η 20η  Ιουνίου. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές:

  • Με την εν λόγω τροποποίηση παρέχεται στους δικαιούχους οριστικά πλέον η δυνατότητα εκχώρησης της επιδότησης τους, εφόσον το επιθυμούν υπερ τρίτων προσώπων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απευθείας εξόφληση των προμηθευτών, σύμφωνα με  τις σχετικές προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε επόμενη υπουργική απόφαση.
  • Επιπροσθέτως, σημαντική αλλαγή είναι η επιδότηση αγοράς δενδροκομικού ελκυστήρα υπό προϋποθέσεις, ακόμη και αν ο υποψήφιος κατέχει ήδη αναπόσβεστο τρακτέρ.  
  • Επιδοτείται η αντικατάσταση των υφιστάμενων πολυετών φυτειών με άλλες επιλέξιμες προς στήριξη φυτείες, υπό προϋποθέσεις ακόμη και αν δεν διαφέρουν ως προς το είδος
  • Αυξάνεται το ποσό της ανώτατης επιλέξιμης δαπάνης σε ορισμούς τύπους θερμοκηπίων
  • Σημαντικές αλλαγές και στο ύψος της ανώτατης επιλέξιμης δαπάνης εγκατάστασης των πολυετών φυτειών
  • Παράλληλα, επισημαίνεται ότι για τις νεαρές φυτείες, τόσο οι ΜΑΕ, όσο και η τυπική απόδοση τους θα υπολογίζονται στο μισό των μεγεθών τους, ενώ δεν επιδοτείται ρητά η συγχρηματοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.

Για να ενημερωθείτε άμεσα για όλες τις σημαντικές αλλαγές  και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδυτικών σας σχεδίων επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους της NOVΑCERT στα τηλέφωνα:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ / 2333053200

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΥΡΤΩ / Κιν.: 6972859499

ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / Κιν: 6973355487

ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / Κιν: 6978181290

ΤΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ / Κιν: 6971548245

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / 2810360344

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Κιν: 6973355488

ΡΟΒΙΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ / Κιν: 6983041309

.