2023

Σε Δημόσια Διαβούλευση τα νέα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 230 εκατ. ευρώ

Τα ΝΕΑ Σχέδια Βελτίωσης με τίτλο Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αγροτικό τομέα, παρέχοντάς τους στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις, παράγοντας υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας Δικαιούχων

Φυσικά Πρόσωπα:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί  έως 61 ετών
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ 2022
 • Να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι
 • Να μην είναι συνταξιούχοι
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης
 • Να είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ΜΑΑΕ, ή/και δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 της πρόσκλησης του 2018 ή 2021, ή επιλαχόντες του Υπομέτρου 6.1 της πρόσκλησης του 2021

Νομικά Πρόσωπα:

 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ 2022
 • Να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2033
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Ύψος Προϋπολογισμού

 • έως 150.000€, με δυνατότητα αύξησης στα 250.000€ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού

Ποσοστά Επιδότησης

 • 50 % έως 60 % για νέους αγρότες

H NOVACERT με πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία, σύνταξη υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων του ΠΑΑ στέκεται για ακόμα μια φορά αρωγός της προσπάθειας των επαγγελματιών αγροτών, να επιτύχουν στόχους ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Επιχειρησιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων:

Γιαννοπούλου Βάσω
giannopoulou@novacert.gr
Τηλ.: 2333053200 / Κιν.: 6970073203