2023

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση των νέων Σχεδίων Βελτίωσης με τίτλο Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας στη μεγαλύτερη Συμβουλευτική εταιρεία, στην Ελλάδα, στον αγροδιατροφικό τομέα. H NOVACERT με πολυετή εμπειρία στα προγράμματα του ΠΑΑ, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες επενδυτικά σχέδια, αναλαμβάνει για ακόμα μια φορά την πλήρη προετοιμασία σύνταξης, υποβολής και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων για το νέο πρόγραμμα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Φυσικά Πρόσωπα:
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 63Ο έτος
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ 2022
 • Να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι
 • Να μην είναι συνταξιούχοι ή άμεσα συνταξιοδοτούμενοι
 • Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης
 • Να είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ΜΑΑΕ, ή/και δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 της πρόσκλησης του 2018 ή 2021, ή επιλαχόντες του Υπομέτρου 6.1 της πρόσκλησης του 2021
 • Δικαιούχοι των προηγούμενων Σχεδίων Βελτίωσης, με την προϋπόθεσή ότι έχουν ολοκληρώσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο και στο παρόν πρόγραμμα πραγματοποιούν επενδύσεις μόνο εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ
 • Νομικά Πρόσωπα:
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή ΕΑΕ 2022
 • Να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2033
 • Να είναι δικαστικά φερέγγυα
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 • Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει περιληφθεί σε παραδεκτή ΕΑΕ του 2022
 • Η παραγωγική δυναμικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, εκφρασμένη ως τυπική απόδοση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των:
 • 12.000€ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και Εύβοια
 • 8.000€ για όλα τα νησιά της χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας
 • 8.000€ για όσους αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες

ΎΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • έως 150.000€
 • δυνατότητα αύξησης στα 250.000€ με την προϋπόθεση ότι, η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • 60% για νέους αγρότες και αγρότες με μόνιμη κατοικία σε ορεινή περιοχή και
 • 50% για λοιπούς

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, οικίσκοι φιλοξενίας εργατών γης, θερμοκήπια, δικτυοκήπια, ομβροδεξαμενές, εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση κ.α.)
 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (εξοπλισμός φυτικής και ζωικής παραγογής, Γεωργικοί Ελκυστήρες και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας(έως 125.000€), μελισσοκομικός εξοπλισμός, παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα κ.α.)
 3. Αγορά γης κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Αφορά απόκτηση αγροτεμαχίων όμορων με ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια.
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και φυτειών
 6. Αγορά καινούριου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών
 7. Αγορά καινούριου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών. Αφορά ΦΙΧ ανοικτού τύπου με μεικτό βάρος από 3,5 έως 15 τόνους και για γεωργούς με υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα εκμετάλλευσης τουλάχιστον 200 μελισσοσμηνών
 8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 9. Επενδύσεις σε ΑΠΕ(φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

 • Αναμένεται η Δημοσίευση της Πρόσκλησης

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ με το Τμήμα Επιχειρησιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Γιαννοπούλου Βάσω
giannopoulou@novacert.gr
Τηλ.: 2333053200

Κιν.: 6970073203