εικόνα Viber 2024 03 11 14 59 20 379

Συμμετοχή της Novacert στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το βαμβάκι

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι, που διοργανώθηκε από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ) και τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θεσσαλονίκη. 

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι φορέων και αγροτικών συνεταιρισμών, παραγωγοί και εκκοκκιστές, συζήτησαν καίρια θέματα που απασχολούν την ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια, ενώ τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αυγενάκης Ελευθέριος.

Η NOVACERT συμμετείχε εκπροσωπούμενη από τον Προϊστάμενο του τμήματος Συστημάτων Ποιότητας & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κ. Πεχλιβανίδη Γεώργιο, στην ενότητα: 

  • Το ελληνικό – ευρωπαϊκό βαμβάκι στις διεθνείς αγορές: η πορεία και οι προοπτικές του 

με συνομιλητές τους κ.κ. Αντώνη Σιάρκο (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος και της ΠΕΕΕΒ), Βασίλη Μάρκου (Μέλος ΔΣ, πρώην Πρόεδρος ΔΟΒ),  Ορσαλία Παρθένη (Οίκος Parthenis, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας) και Δημήτρη Μαδιανό (Agent βάμβακος). 

Απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν ο κος Πεχλιβανίδης ανέφερε:

Σπουδαία βήματα έχουν γίνει και γίνονται προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού, με πρωτεργάτη τη ΔΟΒ από την επανασύστασή της και το σημαντικότερο με συνέργειες από όλη την αλυσίδα παραγωγής βαμβακιού. 

Όλα αυτά τα χρόνια ο παραγωγός έχει αποκτήσει Κουλτούρα Ποιότητας, μέσω συμμετοχής σε πιστοποιημένα προγράμματα, ενώ αντίστοιχα έχει αποκτηθεί κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ όλης της αλυσίδας παραγωγή. Αυτό οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή ενός Ανώτερης Ποιότητας, Πιστοποιημένο προϊόν και ενισχυμένο με την Ευρωπαϊκή του ταυτότητα προσέλκυσε την αγορά και μεγάλους Οίκους Μόδας

Η προσπάθεια για τη σύνδεση με τις απαιτήσεις της αγοράς όμως είναι συνεχής …  με κύριους πυλώνες να αποτελούν η Ποιότητα των προϊόντων ως προαπαιτούμενο, η Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω του Σεβασμού στο Περιβάλλον και της Ε.Κ.Ε. ως νέες βασικές απαιτήσεις και η Πιστοποίηση σε κάθε βήμα της αλυσίδας παραγωγής ως τεκμηρίωση τήρησης των απαιτήσεων της αγοράς.

Σήμερα αναφερόμαστε πλέον σε Βιώσιμη μόδα με έννοιες όπως Ηθική, Κυκλική, Αργή, Τοπική Μόδα και Αναγεννητική Γεωργία, μείωση εκπομπών CO2 κ.α. με την αγορά και ειδικότερα τους Οίκους Μόδας να θέτουν τις ειδικές τους απαιτήσεις κυρίως σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η μόδα στο ρούχο και η γεωργία μπορεί να φαίνονται ως δύο επιχειρηματικές δραστηριότητες που απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους, η παγκόσμια  όμως τάση είναι να γίνουν δράσεις για να τις φέρουν πιο κοντά στην ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς, με στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Για την επιτυχία αυτών των δράσεων αναζητάται η σύνδεση της αγοράς με το σημείο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, το χωράφι. Και αυτό αποτελεί μια σημερινή μεγάλη ανάγκη.

Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι ειδικές απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν ιδανικά από το Ελληνικό  / Ευρωπαϊκό Βαμβάκι.

Αυτό που χρειάζεται είναι να κρατήσουμε όλοι τη λειτουργία μας κάτω από κοινές για όλους προδιαγραφές που ενσωματώνουν όλες τις νέες απαιτήσεις, να συν-δημιουργήσουμε νέα γνώση και να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα.

Αρχείο Κειμένων στο Blog