Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Το Υπομέτρο 6.1 γνωστό και ως «Νέοι Αγρότες» αφορά παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων για την είσοδο νέων έως και 40 ετών στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Όπως αναγράφεται στους όρους επιδεξιότητας της προδημοσίευσης «για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο», λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση ΟΣΔΕ του έτους 2016 οι οποίες ολοκληρώνονται μέχρι τις 15/6/2016.

Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 17.000€ έως και 22.000€ για κάθε δικαιούχο:

Μελλοντική κατάσταση Πεδινές περιοχές Ορεινές/Μειονεκτικές περιοχές
Φυτική-Μικτή κατεύθυνση 17.000€ 19.500€
Ζωική κατεύθυνση 19.500€ 22.000€

Το ποσό της ενίσχυσης θα καταβληθεί ως εξής: μετά την απόφαση έγκρισης η 1η δόση έως 70% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης και η τελευταία δόση εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει:

  1. i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
  2. ii) Να εγκαθίστανται για 1η φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

**Για 1η φορά θα ληφθεί υπόψη για την ένταξη στο παραπάνω Υπομέτρο η τυπική απόδοση ανά στρέμμα/κεφάλι(για ζωικό κεφάλαιο). Οι συντελεστές αυτοί αφορούν ευρώ/στρ. ή κεφ. ζώου και θα χρησιμοποιηθούν για την μετατροπή των εκτάσεων ή/και των ζώων σε τυπική απόδοση (ευρώ).

Για την ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 – Νέοι Αγρότες:

  1. Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
  2. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
  3. Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση εισόδου τουλάχιστον 8.000€ με ανώτερο όριο για το σύνολο της εκμετάλλευσης 100.000€. Για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος 2016.
  4. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της NOVACERT στο τηλέφωνο: 23330 53200.

Αρχείο Κειμένων στο Blog