Σχέδια Βελτίωσης: Επιδότηση 50-60% για επενδύσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους

Η κορυφαία ελληνική εταιρεία αγροτικών συμβούλων NOVACERT με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και γραφεία στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ που αφορούν το Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Το υπομέτρο αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα με τις δύο παρακάτω δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων.
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού (ελκυστήρες, θάλαμοι ψύξης κ.λ.π)
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων
 • Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Γενικές ∆απάνες (όπως αµοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωµής, αµοιβές µηχανικών κ.λ.π).

Μέγιστο Ύψος Επενδύσεων: 

 • Για μεμονωμένους παραγωγούς: 500.000 ευρώ
 • Για συλλογικές επενδύσεις: 1.000.000 ευρώ 

ΔΡΑΣΗ 4.1.3: «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλουν στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος» 

 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων της εκµετάλλευσης
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης
 • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού για τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης
 • Γενικές ∆απάνες (μηχανικοί, σύμβουλοι και άυλες δαπάνες).
 • Τα ποσοστά χρηματοδότησης κυμαίνονται από 50 έως 60 % ανάλογα με τα κριτήρια της προκήρυξης.

 

Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στα τηλέφωνα: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ / 2333053200
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΥΡΤΩ / Κιν.: 6972859499
ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / Κιν: 6973355487
ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / Κιν: 6978181290
ΤΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ / Κιν: 6971548245
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / 2810360344
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / Κιν: 6973355488
ΡΟΒΙΘΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ / Κιν: 6983041309

Αρχείο Κειμένων στο Blog