Στην τελική ευθεία για τα Σχέδια Βελτίωσης

Η NOVACERT σας ενημερώνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη του πολυαναμενόμενου  Υπομέτρου 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», γνωστό και ως «Σχέδια Βελτίωσης». Το ύψος της επιδότησης θα ξεκινάει από το 50%, όσοι διαμένουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα θα λάβουν 20% παραπάνω ενίσχυση αντί για το 10% που ίσχυε την περασμένη προγραμματική περίοδο, ενώ η επιδότηση θα ανέρχεται μέχρι και στο 90% για Νέους Αγρότες και Ομάδες Παραγωγών.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις σημαντικότερες επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν οι παραγωγοί είναι:

  • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων
  • Αγορά γης (αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις έως 15% )
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών, ΌΧΙ Αγορά ζώων
  • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
  • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
  • Γενικές Δαπάνες (σύνταξη αίτησης, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Μέγιστο ύψος επενδύσεων

Για μεμονωμένους παραγωγούς: 500.000 ευρώ

Για Συλλογικές επενδύσεις: 2.000.000 ευρώ

Δικαιούχοι

  • Επαγγελματίες αγρότες
  • Νέοι Αγρότες
  • Νομικά Πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την αγροτική

Η NOVACERT, αναλαμβάνει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας καθώς και το συνολικό σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση του έργου και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό να επικοινωνήσει στα παρακάτω τηλέφωνα για οποιαδήποτε πληροφορία. 

 

Τηλ: +3023330 53200-1-2, Fax: +3023330 53 203,

Email: novacert@otenet.gr, info@novacert.gr